Iridis logo
Skip Navigation Links
Solid sources, solid solutions

Software Development Maturity Scan

De meeste IT projecten passen tegenwoordig agile methodieken als Scrum, Lean of DevOps toe. Best practices zoals Continuous Integration komen steeds vaker voor. De onderliggende principes van agile methodieken zijn in de basis hetzelfde, evenals de voorwaarden om ze in praktijk te brengen, zoals versiebeheer, een build server en automatisch uitgevoerde tests. In werkelijkheid blijkt een deel van deze benodigheden vaak niet ingevoerd, allesbehalve agile.

The Software Development Maturity Scan is door Iridis ontwikkeld om IT organisaties inzicht in hun ontwikkelproces te geven en mogelijke verbeteringen aan te reiken.

Deze online tool verzamelt informatie over aspecten als risico analyse, versiebeheer en test automatisering. Het is opgebouwd rond drie fundamentele ontwikkelingsfasen, te weten requirements, programmeren en testen. Een aantal organisatorische en omgevingsfactoren worden eveneens meegenomen. De resultaten worden gerapporteerd met inbegrip van aspecten die voor verbetering in aanmerking komen.

Software Development Maturity Scan