Iridis logo
Skip Navigation Links
Solid sources, solid solutions

Software testen

Grondig testen is een voorwaarde voor solide software. Op basis van requirements en risico's wordt bepaald welke testen noodzakelijk zijn en welke kwaliteitsattributen in aanmerking komen, zoals functionaliteit, beveiliging en bruikbaarheid. Ter ondersteuning van het testproces kunnen diverse methodieken en tools worden ingezet. Testautomatisering speelt hierbij een cruciale rol.

Testmethodieken

TMap NEXT®, ISTQB®, ISO 25010, Test Driven Development, Behavior Driven Development

Testmanagement tools

Azure DevOps, TFS, Jira, TargetProcess, Mantis, SonarQube, TIOBE, Microsoft Test Manager, GitLab CI, Jenkins, Excel

Testautomatisering tools

SoapUI, Postman, TestComplete, Sahi, LoadUIWeb, LoadStorm, NeoLoad, Zenmap, OWASP Zap, Fiddler, VS Code, Visual Studio, Eclipse, PyCharm

Testautomatisering frameworks

Selenium, Protractor, Cypress, Splinter, Jasmine, MSTest, JUnit, XUnit, FluentAssertions, Pytest, Behave, SpecFlow, .NET, NodeJS, Java, Python