Iridis logo
Skip Navigation Links
Solid sources, solid solutions

Software testen

Grondig testen is een voorwaarde voor solide software. Op basis van requirements en risico's wordt bepaald welke testen nodig zijn en welke kwaliteitsattributen in aanmerking komen, zoals functionaliteit, beveiliging en bruikbaarheid. Ter ondersteuning van het testproces kunnen diverse methodieken en tools worden ingezet. Testautomatisering speelt hierbij een cruciale rol.

Testmethodieken

TMap NEXT®, ISTQB®, ISO 25010, Test Driven Development, Behavior Driven Development

Testautomatisering

SoapUI, Postman, Selenium, Protractor, Cypress, Playwright, Robot Framework, Behave, Cucumber, SpecFlow, LoadStorm, NeoLoad, OWASP Zap

Ontwikkelplatforms

Azure DevOps, TFS, GitLab, Jenkins, Jira, Docker, SonarQube